Srečanje mednarodne delovne skupine za delavsko organiziranje v Lidlu

RO CEDRA

UNI Commerce, ki je v svoji strategiji opredelil Lidl kot ključno ciljno podjetje, s katerim se bo intenzivno ukvarjal tudi v nadalje, je organiziral že 5. srečanje mednarodne delovne skupine Lidl, sestavljene iz predstavnikov različnih sindikatov in skupin. Njihovo zadnje srečanje je potekalo septembra leta 2019 v Italiji, tokrat pa se je bila delovna skupina prisiljena srečati preko zooma. Na sestanku smo prvič sodelovali tudi članice in člani Cedre.

Okoli 60 udeleženk in udeležencev iz več kot 12 držav je 24. septembra prisostvovalo srečanju, na katerem so organizatorji Uni Commerce sprva predstavili na kratko rezultate še neobjavljene raziskave o Lidlu, ki je bila izvedena v letošnjem letu. Raziskava je vsebovala rezultate ankete, ki je zajela 26 evropskih držav (med njimi tudi Slovenijo), s pomočjo katere je ugotavljala potek kolektivnih pogajanj in prisotnost sindikata v Lidlu, odnos podjetja do sindikatov in stopnjo socialnega dialoga v izbranih državah. Anketa je zajela skoraj vse države, saj je Lidl trenutno prisoten v 32 državah na svetovni ravni, v Evropi pa deluje v kar 30 državah, zaradi česar spada med trgovine z največjo prisotnostjo in najvišjim deležem na evropskem maloprodajnem trgu. Zaposlujejo skoraj 300.000 delavcev v 10.786 trgovinah in 167 distribucijskih centrih. Glede na razpoložljive informacije in rezultate raziskave, ki še ni zaključena, Lidl ostaja podjetje, ki je pretežno sovražno do sindikalnega organiziranja. Obstajajo pa tudi razlike, saj se v nekaterih državah, kot sta Španija in Avstrija, podjetje in sindikat poskušata pogajati za izboljšanje položaja zaposlenih.

Po raziskavi se je predstavil največji sindikat na Nizozemskem – FNV – ki se od leta 2010 aktivno ukvarja z delavkami in delavci v Lidlu. Izdali so več poročil, ki dokazujejo slabe delovne pogoje in upravljanje Lidla, organizirali so stavko v distribucijskem centru v Tielu, zgradili mednarodno mrežo, aktivno pa sodelujejo tudi z UNI Global in si prizadevajo za ustanovitev širše mednarodne delovne skupine za Lidl. Predstavil se je španski sindikat Huelga – njihov predstavnik je podrobneje opisal zaostrovanje razmer med sindikatom in podjetjem ob izbruhu COVID-19 v Španiji; katere dogovore je podjetje kršilo in kako je sindikat s protestom zaostril razmere in prisilil podjetje v pogajanja, ki še trajajo. Predstavnik sindikata The United Food and Commercial Workers (UFCW) je predstavil dosedanjo kamanjo Better Life at Lidl, problemi s katerimi se delavke in delavci soočajo in hitro širjenje poslovalnic Lidla v ZDA. Na koncu smo besedo dobili tudi člani CEDRE, ki smo zastopali sindikat Lidl in panožni sindikat SDTS. Predstavili smo ključne faze vzpostavljanja sindikata Lidl, s cilji, aktivnostmi in ključnim rezultati, ki so sledili po vsaki fazi. Predstavili smo tudi prihajajoče izzive, s katerimi se že spopadamo: preboj sindikata v tistih regijah, kjer še ni prisoten, reprezentativnost in nadaljna politizacija delavk v skladu s socialističnimi načeli.

Po predstavitvah je sledila daljša razprava o delovnih razmerah v Lidlu po posameznih državah po izbruhu epidemije, kakšno zaščitno opremo so dobili delavci, kakšno vlogo je pri tem odigral sindikat in s kakšnimi težavami se zaposleni še vedno soočajo po poslovalnicah. V zadnjem delu pa je Uni Commerce predstavil osnutek akcijskega načrta za globalno organizacijsko kampanjo v Lidlu za leto 2021, katere cilji so: povečanje članstva in s tem krepitev sindikatov, doseči prepoznavnost sindikatov, spodbujati kolektivna pogajanja, izboljšati že obstoječe kolektivne pogodbe in doseči globalni okvirni sporazum. Cedra pozdravlja nadaljno sodelovanje z Uni Commerce, posameznimi sindikati in delovno skupino, ki se je preimenovala v “UNI Commerce Lidl Organizing Network”, predvsem pa pozdravlja akcije, ki bodo zaznamovale prihajajočo globalno organizacijsko kampanjo.

sorodno

več v Mednarodno sodelovanje