1. maj delavstvu nazaj

Cedra in Odbor za skupno dobro Sindikata Tuš

Cedrašice in Cedraši želimo na ta zgodovinski dan, ko delavski razred slavi svoj praznik, opozoriti na obširne spremembe, ki se trenutno odvijajo v svetu. Obstoječa politično-ekonomska ureditev sveta ne bo več dolgo vztrajala. Vladajoči razredi na Zahodu, v jedru imperialističnega izkoriščanja, doživljajo krizo, kar pomeni, da ima tudi delavski razred pri nas priložnost, da z gradnjo močnega in organiziranega delavskega gibanja doseže odpravo kapitalističnega izkoriščanja in obstoječe kapitalistične svetovne ureditve. Zato je pomembno, da ne čakamo, kdaj bodo dozoreli objektivni pogoji za to, temveč da jih vsi skupaj aktivno ustvarjamo.

Cedrašice in Cedraši pozdravljamo današnje srečanje tovariških organizacij. Ne smemo namreč čakati na nekoga, ki nam bi pokazal smer, od koder bi prihajala rešitev. Disciplinirano, z jasno strategijo in cilji je treba zagristi v težave, ki pestijo delavstvo pri nas in s tem okrepiti položaj delavskega razreda v razrednem boju. Brezciljnost, omahovanje, sebične ideje, sledenje abstraktnim levičarskim frazam, delovanje zgolj znotraj intelektualnih krogov ter širjenje razkolov nas oddaljuje od delavstva in skupnih ciljev.

Cedraši in Cedrašice želimo današnji dan izkoristiti za skupne razprave in načrtovanje aktivnosti. Vzpostavitev fronte za sistemsko ureditev celotne dolgotrajne oskrbe in podružbljanje storitev na sploh, skrajšanje delovnega časa in s tem borba za več prostega časa ter dvig življenjskega standarda delavk in delavcev ne sme biti le boj trgovk, temveč mora postati boj celotnega delavskega razreda.

Naj živi 1. maj in revolucionarni boj za odpravo kapitalizma in socialistično prihodnost.


Govor koordinatorice Odbora za skupno dobro

Sem Ljiljana Jovanović, delavka na zelenjavi in sadju v Tušu ter koordinatorica Odbora za skupno dobro. V življenju še nisem govorila pred tolikšnim številom ljudi, upam, da mi bo uspelo.

Delavke in delavci sindikata Tuš imamo za sabo težko, a izjemno pomembno preizkušnjo. Naša akcija, ki traja že od decembra 2023 in še ni zaključena, nas je naučila mnogo, predvsem pa zavedanja, da je delavska borba težka. Ni enostavno. Precej lažje je govoriti o tem in precej lažje je pisati o tem. Delavska borba je namreč polna solza, nenehnega žrtvovanja, preizkušenj in težkih odločitev, ki vplivajo na življenja mnogih. Decembra se trgovke Tuša nismo borile le za višjo plačo, borile smo se za to, da opozorimo celo Slovenijo, da nihče ne sme imeti osnovne plače nižje od minimalne in da spomnimo, da lahko organizirani delavci z dovoljšno podporo ustavimo delo tudi v privatnem sektorju. Naša borba še ni končana. Toda danes sem tukaj, da kot koordinatorica Odbora za skupno dobro sporočim sledeče:

1. Ko delavke resnično stopimo skupaj, ko smo druga do druge solidarne, ko NE DELAMO ZA 3, takrat šele resnično poskrbimo druga za drugo in ne delamo v korist kapitala!

2. Ko delavke pridemo domov, vse izmučene, nas čaka “druga izmena” - kuhanje, pospravljanje, pomivanje, likanje, skrb za otroke in naše starše.

3. Vso to delo, ki ga opravimo doma, je v korist kapitalu. To delo namreč omogoča, da smo lahko naslednji dan ponovno pred vrati Tuša, Spara in Ikee urejene in pripravljene na delo.

4. Delavci s svojimi žulji ustvarjamo profite, a o njihovi porabi ne odločamo MI.

5. Za nas je ključno, da se čim več tega domačega dela opravi v obliki javnih, vsem dostopnih storitev. Javni vrtci, javni domovi za ostarele, javno zdravstvo, javne menze, javna stanovanja … Ostanki teh storitev so za nas trgovke, že skoraj nedostopni.

6. Pozivamo delavke in delavce vseh panog, da se nam pridružijo v boju za več prostega časa, več javnih in kvalitetnih storitev.

Živel 1. maj!

Živel sindikat Tuš in Cedra!

Živel delavski boj!

več v Dogodki