Delavke in delavci Belgijskega Lidla uspeli s stavko

Nevzdržni delovni pogoji, prekomerna delovna obremenitev, priprava akcij, popustov in promocij že skoraj vsak dan v tednu, povrhu pa še neuspešen sestanek z vodstvom, so vodili v 6 dnevni štrajk Lidlovih delavk in delavcev v Belgiji. Kljub temu da je bilo zaprtih manj kot 50 odstotkov poslovalnic, je aktivna, med seboj povezana in borbena manjšina dosegla pomemben premik, kajti v torek, 19. oktobra, je bil po dolgotrajnih pogajanjih med vodstvom in sindikati sklenjen sporazum o ukrepih, ki naj bi zmanjšali pritiske na delavce. Lidlove poslovalnice so ponovno odprle svoja vrata šele po uspešnem zaključku pogajanj.

Dne 29. septembra so sindikati izdali opozorilo vodstvu o morebitni stavki, saj to po več kot treh letih pogajanj ni uslišalo predlaganih zahtev. Sindikalne organizacije so tudi napovedale, da bodo v času štrajka finančno pokrile vsak izostanek delavcev od dela. Vodstvo je kasneje zahtevalo spravo, a so delavke in delavci izgubili kakršnokoli zaupanje. Neuspešna pogajanja so glasno in enotno prekinili in 13. oktobra izdali notico glede stavke: “Članice in člani, mobilizirajte se!”

Vodstvo je ostro reagiralo na zaprtje poslovalnic in po pošti vsakemu delavcu poslalo interno sporočilo, s čimer so jih hoteli prepričati, da se ves čas trudijo za njihovo dobrobit. Na stavkajoče so vse bolj začeli vršiti pritiske; na lokacije so poslali celo sodne izvršitelje. Sindikat ni odnehal, zato je vodstvo napovedalo skupni sestanek. Sindikati so se ga bili pripravljeni udeležiti, toda poslovalnice bi v primeru, da vodstvo ne bi odgovorilo na njihove zahteve, ostale zaprte. V soboto 16. oktobra so sindikati pozvali k splošni stavki in zaprtju vseh poslovalnic, kar je vodstvo prisilio, da so 19. oktobra ob 20.00 popustili pod pritiski delavstva.

Pogajanja so trajala dolgo v noč in še naslednji dan, skupaj skoraj 20 ur, kar je po mnenju Jana de Wegha, zveznega sekretarja sindikata BBKT, dokaz, da sporazum ni bil sprejet nepremišljeno. Poleg sporazuma o reorganizaciji dela je bil določen tudi razpored pogajanj do konca marca 2022 - do takrat naj bi se še finalizirali sporazumi glede vseh naslovljenih tem.

Eden izmed sprejetih ukrepov je povečanje t.i. leteče ekipe (v Sloveniji ima Lidl organizirane skakače), katere namen je zagotavljati dodatne delavce, ki so poslani v trgovine, kjer primanjkuje kadra zaradi bolezni ali drugih okoliščin. Lidl bo tako zaposlil dodatnih 83 letečih delavcev, ekipa pa se bo številčno okrepila na skupno 223 članov.

Pomemben ukrep je tudi pospešeno in poenostavljeno zaposlovanje novih delavk, saj drastično primanjkuje kadra. Nekatere naloge bodo digitalizirane, zaposlili bodo tudi čistilke, ki bodo opravljale del čistilnih nalog. Napisana bo nova kolektivna pogodba.

Šestdnevna stavka, v kateri so delavke in delavci Lidla zaprli vrata 100 poslovalnic, dokazuje, da lahko le dobro organizirano in enotno delavstvo doseže premike v boju proti kapitalu.

več v Dogodki