Na zboru članstva SDRES za aktivacijo delavskega organiziranja

Dober mesec po opozorilni stavki v Premogovniku Velenje je članstvo Sindikata delavcev rudarstva in energetike Slovenije (SDRES) na zboru izreklo zaupnico dosedanjemu vodstvu.

V pripravah na zbor smo sodelovali tudi člani in članice Raziskovalnega odbora CEDRA. Izpeljali smo analizo opravljenih stavkovnih aktivnosti in z nekaterimi idejami skušali sindikatu pomagati pri iskanju poti za nadaljnje delovanje.

Med člani sindikata smo izvedli anonimno anketo, s katero smo želeli izvedeti več o okoliščinah nedavne stavke, pa tudi širša vprašanja, na primer glede zadovoljstva s plačo, razmerami na delovnem mestu, o seznanjenosti s pravicami, pa tudi o tem, kakšne zahteve bi bili pripravljeni podpreti. Spraševali smo tudi o izpostavljenosti delavcev pritiskom vodstva in mobingu. Z anketo smo želeli neposredno zbrati mnenja o odnosih na delovnem mestu, režimu delovnega procesa in preveriti interese ter potrebe delavcev.

Podpora stavkovnim zahtevam je bila izredno visoka, kar 92 %. Glavni razlog za neudeležbo na stavki lahko povzamemo z besedo strah. S tem se je strinjalo kar 75 % vprašanih, dodatno pa ga utemeljujejo odgovori na izpostavljenost pritiskom (85 %) in direktnemu mobingu (42 %).

K slabi udeležbi pri stavki je vplivalo tudi precejšnje nepoznavanje delavskih pravic. Skoraj polovica anketirancev je odgovorila, da jih pozna zelo slabo ali sploh ne. Posledično se je zgodilo množično podpisovanje dokumentov za neudeležbo na stavki, ki jim jih je vsililo vodstvo podjetja.

Rezultati ankete pa so bili zelo vzpodbudni za prihodnost SDRES. Skoraj 84 % je zadovoljnih z delovanjem sindikata, delno zadovoljnih pa še dodatnih 14 %. Takšna podpora izkazuje potencial in pripravljenost na nadaljnje delo in aktivni sindikalni angažma, zato se je izobraževalni del delavnice razvil v smeri konkretnih pogojev, ki so potrebni za takšno aktivacijo. Ugotovili smo, da v sindikalizmu ni bližnjic; da pravne ali turistične storitve, ki jih lahko sindikat ponuja, ne zagotavljajo izgradnje močnega, povezanega in organiziranega sindikata na dolgi rok. Organizirano delovanje prebija tudi strah in zastraševanje, ki so mu delavci izpostavljeni, posebej v obdobju konflktnih situacij med njimi in upravo.

Več kot 50 članicam in članom SDRES smo predstavili in opisali metode organizacijskega pristopa, ki omogoča izgradnjo močnega sindikata. Ključno je zavedanje, da lahko le povezan kolektiv, kjer vsak član prispeva po svojih močeh, prevesi razmerje moči v prid delavskega razreda.

Zaposleni imajo seveda različne zmožnosti, s katerimi lahko prispevajo h krepitvi sindikata, zato je v začetku treba prepoznati tiste posameznike, ki lahko ostale povlečejo za sabo. Ti predstavljajo gonilno silo, ki daje sindikalni strukturi vitalnost, saj skrbijo za pridobivanje novih članov, širjenje informacij in povezovanje delavcev med seboj. Poskrbeti pa je treba tudi za pripravo strategije in razmisliti, na kakšen način se odzvati na destruktivne poskuse uprave, da med zaposlene zaseje zmedo, jih pasivizira in prestraši.

Izkušnje, nabrane iz bogate zgodovine delavskih bojev v Sloveniji in po svetu nas ohrabrujejo in nam omogočajo, da lahko na njihove poteze ustrezno odgovorimo, ter s tem izboljšamo delovno in življenjsko okolje čim večjemu številu delavcev in delavk.

Anketa je tudi pokazala, da je med članstvom SDRES zelo velika solidarnostna podpora delavskim bojem tudi izven matičnega podjetja. Vsi, brez izjeme, bi podprli boj delavcev v maloprodaji, 78 % bi podprlo ureditev položaja nestandardnih in agencijskih delavcev na državni ravni, 67 % bi podprlo skupen boj javnega in zasebnega sektorja in še vedno visokih 63% bi podprlo delavce v javnem sektorju. Iz odgovorov lahko ugotovimo, da demonizacija javnega sektorja sicer pušča sledove, vendar pa so potenciali za skupni boj celotnega delavskega razreda še vedno visoki, vsaj med že organiziranimi delavci.

Vodstvu in članom SDRES se zahvaljujemo za zaupanje, ki so nam ga izkazali s svojim povabilom.

Srečno!

RO CEDRA

več v Dogodki