Delavnica (študentskega) organiziranja

RO CEDRA

Dne 23. 12. 2020 je potekala delavnica o organizaciji, namenjena študentom. Pripravili smo jo člani CEDRE in člana Liste demokratičnega študentstva (LDŠ). Potekala je preko Zooma. Sodelujoči (23) so bili večinoma iz CEDRE, LDŠ, nekateri pa so bili tudi novinci v kakršnikoli organizaciji, prihajali pa so iz različnih fakultet (fakulteta za družbene vede, filozofska, biotehniška, pedagoška…) in različnih regij. Pred dogodkom smo udeležencem poslali anketo, v kateri so odgovarjali na vprašanja o delu, ki ga opravljajo, organizacijah, v katerih sodelujejo, odnosu do sindikalnega organiziranja itn.

Cilji delavnice so bili predvsem odkrivanje in gradnja mreže organizatorjev med študenti in izmenjava organizacijskih izkušenj študentov, nekdanjih študentskih organizatorjev, sindikalnih organizatorjev in aktivistke študentskega in delavskega gibanja v Albaniji.

Na začetku je bila predstavljena okvirna teorija; osnove kapitalističnega izkoriščanja in razrednega boja ter vloga države, predstavljeni so bili viri moči - organizacijska, strukturna, institucionalna, ki pomagajo delavcem pri bitki s kapitalom. Za tem je bil prikazan organizacijski pristop kot osnova za gradnjo delavskega gibanja, metode - analiziranje in mapiranje, kolektivno reševanje problemov, vključevanje v pripravo kampanje, informiranje in vključevanje delavcev v pogajanja, široka participacija in cilji - aktivacija in opolnomočenje kolektivov ter izgradnja solidarnosti. Predstavljena je bila tudi primerjava med mobilizacijo in organizacijo, prepoznavanje in preizkušanje organskih vodij in tehnika pogovorov ena na ena.

Kot uvod v naslednji del je bila na kratko opisana skupnost študentov in z njimi povezanih kadrov ter problematike, ki so značilne za to skupino. Kot praksa, za katero se je izkazalo, da je imela nekaj napak iz katerih se lahko učimo je bila predstavljena zasedba Filozofske fakultete 2011, bolj podrobno pa je bila prikazana izkušnja študentske organizacije Iskra, ki je sledila določenim glavnim vodilom organiziranja, a se je ujela v odzivanje na dogodke in s tem večinoma opustila načrtovanje, kar pa jo je, med drugim, na daljši rok izčrpalo.

Sledila je predstavitev Bore, aktivistke študentskega in delavskega gibanja v Albaniji. Deluje pri levo usmerjeni organizaciji Organizata Politike, ki je bila ustanovljena leta 2011, okrepila pa se je 2013, s sprejetjem neoliberalne reforme šolstva, ki je spodbudila študente k protestom, kjer so zahtevali brezplačno javno šolstvo in bolj demokratično organizacijo univerzitetnih struktur. Težave pri organiziranju jim povzroča odnos ljudi do socializma, saj so imeli z njim slabo izkušnjo; prav tako pa so precej konzervativni kar se tiče žensk, a z gradnjo odnosov spreminjajo tudi to.

Pove, da so naredili veliko napak, saj so začeli brez izkušenj. Dobri so bili v mobilizaciji, a se je izkazalo, da se na ta način usip kmalu pozna in organizacija ostane brez moči. Po tem so se še enkrat zorganizirali in sodelovali pri študentskih protestih v letih 2018, ko so se študenti ukvarjali tudi s širšimi socialnimi problemi, kot je neperspektivnost prihodnosti v svoji državi, 2019 in 2020, ko so prevladali problemi, s katerimi se študenti spopadajo med pandemijo.

Na področju organiziranja delavskega gibanja izpostavi kampanjo o delavkah v klicnih centrih in stavke ter organizacijo sindikata rudarjev. Pri slednjih je problem precej kompleksen, saj ima industrijo v lasti oligarh Samir Mane, ki si lasti tudi verigo supermarketov in financira medijske hiše. Izdaja se tudi za filantropa. Proti njemu so izvajali vsesplošno kampanjo, kjer so ljudi na vsakem koraku vsakdana opozarjali na krivice, ki se dogajajo delavcem v Tirani in pozivali k bojkotu lastnine oligarha.

Delavci, s katerimi sodelujejo so se na njih navezali in jih spraševali kdaj bodo ustanovili stranko, saj jih želijo voliti. Nekateri so se pridružili organizaciji, njihova glavna naloga pa je aktivizem na delovnem mestu.

Znotraj Organizata Politike so organizirani večinoma horizontalno, razdeljeni pa so na člane, ki so manj aktivni, prispevajo ko in kadar lahko in aktiviste, ki se morajo vključevati v delovne skupine, se udeleževati sestankov, se teoretično izobraževati, imajo pa tudi možnost glasovanja, ki je člani nimajo.

Za konec smo se strinjali, da se v januarju dobimo še enkrat in nadaljujemo z odprtimi temami. Razposlana bo literatura (predvsem Jane McAlevey), da se lahko teoretično podkrepimo. Odločili smo se za praktično vajo do naslednjič - mapiranje, zbiranje kontaktov (pripravljen bo skupen dokument za mapiranje in okvirne smernice).

Padel je še predlog za vzpostavitev spletne platforme za deljenje izkušenj, ki pa je bil zaenkrat zavrnjen, saj se strinjamo, da bi bilo bolje najprej notranje zgraditi osnovo in organizirati iz tega naprej.

Odzivi so bili pozitivni. Nadaljnjo sodelovanje bo pokazalo potencial med sodelujočimi. Upamo, da bomo vzpostavili jedro, ki bo aktivno med študenti in širše.

več v Dogodki