"Naredili bomo vse, kar je v naši moči, da uspemo!"

Poročilo z zbora članic in članov sindikata Lidl

RO CEDRA

V nedeljo, 27. 6., je ob Šmartinskem jezeru v Celju potekalo že drugo večje srečanje sindikata Lidl, ki sta se ga, poleg članstva iz 10 različnih poslovalnic po Sloveniji, solidarnostno udeležili tudi predsednici novonastajajočih sindikatov v Sparu in Tušu. Namen srečanja v živo so bile volitve sindikalnih zaupnic za novo mandatno obdobje, evalvacija dosedanjega dela, sprejetje novega akcijskega načrta in obeležitev krepitve ter širitve sindikata. Z uspešno organizacijo in izvedbo zbora je sindikat pokazal, da prehaja v novo fazo svojega delovanja. Trdno jedro z močnim vodstvom bo lahko v naslednjih mesecih še hitreje pričelo z razširitvijo in organiziranjem članstva, ki bo sposobno sprejeti skupne odločitve in uveljaviti skupno politično voljo.

Po uvodnih predstavitvah vseh sodelujočih, je članica iz zahodne regije povzela pomembnejše pretekle aktivnosti sindikata, vključno z dvema kampanjama, Vsi smo Tjaša in kampanja za zaprtje trgovin ob nedeljah - slednja je bila velik uspeh za vse delavke in delavce zaposlene v trgovini. Kampanja za nedelje je po dolgem času odprla nekatere splošne probleme maloprodaje:

  • nevzdržna intenzivnost dela v živilskih trgovinah,
  • pomen boja za višanje minimalne plače v skladu z rastjo življenjskih stroškov, da lahko delavci sploh izbirajo med prostim časom in delom,
  • aktiven boj delavstva za drugačne standarde - takšne, ki omogočajo vsem boljši življenjski standard.

Izmed ostalih aktivnosti sindikata velja izpostaviti še pozive upravi o ključnih kršitvah in težavah, s katerimi se delavke in delavci srečujejo med delom. Večina težav izhaja predvsem iz previsoke storilnosti, ki jo dosežejo tudi s premajhnim številom zaposlenih na izmeno. Prav tako Lidlovih internih pravil (kot so čistoča, razpoložljivost, svežina, 2+1 na blagajni, ipd.) ni mogoče spoštovati, če želiš doseči visoko storilnost, zato so delavke in poslovodje ves čas v prekršku in označene kot nesposobne. Krivda je vedno na strani delavk. Ne glede na velike težave in kršitve, ki se dogajajo v Lidlu, je delavka zaključila z optimističnim pozivom, da se stvari tudi tu lahko in morajo spremeniti. Članstvo postaja močno, usposobljeno in med sabo povezano. Sindikat je tu in Lidl ga je prisiljen sprejeti.

Poročilu o dosedanjem delu in dosežkih so sledile volitve sindikalnih zaupnikov za naslednje mandatno obdobje. Soglasno je bilo izvoljeno novo vodstvo, ki stoji na trdnih temeljih preteklih izkušenj in se ne boji prihajajočih izzivov. Na zboru je članstvo tudi sprejelo akcijski načrt 2021/22, ki zasleduje sledeče cilje: krepitev sindikata, odprava kršitev in pritiskov v Lidlu, izboljšanje položaja delavstva v maloprodaji ter širše (skupne akcije z delavci drugih panog). V teku pa so še vedno pomembne akcije: štempljanje (upoštevanje pripravljalnega in zaključnega časa v poslovalnicah, kjer tega še vedno ne upoštevajo), izplačevanje potnih stroškov skladno s kolektivno pogodbo, pošiljanje domov z neupoštevanjem pisanih ur ter dodatek za popoldansko delo.

Na zboru se je članstvo seznanilo tudi o nadaljnjih aktivnostih mednarodne organizacijske kampanje v Lidlu, kateri se je sindikat priključil konec lanskega leta. Predstavniki organizacijske skupine “Uni Commerce Lidl Organizing Network”, ki jo sestavljajo različni sindikati in skupine, z zanimanjem spremljajo hitri napredek sindikata v Sloveniji, zato v jeseni pričakujemo še intenzivnejše sodelovanje, izmenjavo izkušenj ter podporo.

Ena izmed pomembnejših trenutnih dejavnosti sindikata pa je nedvomno njegova pridružitev gibanju za vodo tj. aktivno informiranje delavcev, svojcev in lokalne skupnosti o tem, zakaj je zakon škodljiv ter za kaj se morajo tudi delavci politično aktivirati okoli ključnih družbenih vprašanj. Na zboru je delavka na kratko predstavila ključne negativne posledice, ki jih novela zakona o vodah prinaša za delovne ljudi in njihove družine. Ker živimo v okoljski in podnebni krizi, ki ogroža življenja ljudi in številnih drugih vrst, bi morale iti spremembe v obratno smer, v obnovo degradiranih območij, ne pa v pospešeno privatizacijo in deregulacijo. Potrebna so strožja varovala za zaščito jezer in rek, ne pa še večje rahljanje zakonov z novimi izjemami, ki bodo koristile kapitalu in ozkim skupinam. Sodelovanje sindikata v kampanji in spodbujanje k udeležbi na referendumu za zavrnitev zakona predstavlja pomemben korak za skupen boj in izražanje solidarnosti z vsemi, ki so se pridružili gibanju. Pod točko referendum je članstvo sprejelo sklep, da podpre gibanje s simbolno akcijo - fotografijo članstva s transparentom Za naravo in delovne ljudi, ne kapital, ki jo je kasneje objavilo na svoji FB strani.

Sindikat Lidl je odprl prostor za razpravo in razmislek med članstvom, delavci v Lidlu, ostalimi sindikati ter širšo javnostjo - kaj pomeni sindikat in za kaj se združeni delavci morajo boriti. Boj delavcev je tako ekonomski kot tudi političen boj. Je boj delavk in delavcev proti kapitalizmu - sistemu, ki temelji na izkoriščanju tako delavstva kot narave.

več v Dogodki