S Pergamovi zaupniki o organiziranju

RO CEDRA

Na petkovo dopoldne se je 19. oktobra v organizaciji Pergama in Cedre odvila delavnica “Organiziranje za delavsko moč”. Zasedba udeležencev je bila raznolika, od zaposlenih v papirniški dejavnosti prek centrov za socialno delo do visokega šolstva. Kljub različnim položajem se vsi na delovnih mestih spopadajo z nekaterimi skupnimi problemi.

To je pokazala že anketa, ki smo v Cedri izvedli v dneh pred delavnico. Rezultati so pokazali, da je tako v javnem kot v zasebnem sektorju stopnja prekarizacije visoka, čeprav se znatno razlikuje glede na panoge. Močno pa se razlikuje organizacijska moč: le 10 % vprašanih je potrdilo, da se sindikat trudi pri organiziranju prekarcev.

Začeli smo z osnovami.

Delavnico sta sestavljali dve predstavitvi oziroma krajši predavanji in dve praktični vaji. V predavanjih smo poudarili dve bistveni smernici sindikalnega organiziranja:

Delavska moč temelji na organiziranem in aktivnem kolektivu. Pogajanja, pravni mehanizmi, mediji… so le vzvodi za reševanje problemov, uspeh je odvisen od delavske moči. To pa lahko zgradimo s stalnim delom: od mapiranja delovnega mesta, pogovorov 1-na-1, vključevanja sodelavcev v sindikalne aktivnosti.

Solidarnost je edini odgovor na ločevanje, ki ga vsiljujeta kapital in država. Zelo težko se je upreti ločevanju, vendar je to pogoj za dolgoročno izboljšanje položaja delavk in delavcev. Aktivnosti in zahteve morajo temeljiti na preseganju delitve na javni/zasebni sektor, na posamezne poklicne skupine, en ali drugi sindikat ter na redno zaposlene in prekarce.

Med praktičnimi vajami smo iskali skupne rešitve.

V praktičnih vajah smo preizkusili, kako bi ta izhodišča vpeljali v prakso. Hkrati so udeleženci predstavili svoje izkušnje in stališča. S tem se učimo drug od drugega, saj vnaprej pripravljenih rešitev za delavske zmage ni. So pa smernice, ki nas pripeljejo do večje povezanosti in moči, s katerim si lahko izboljšamo položaj na delovnih mestih in v družbi nasploh.

Z udeleženci smo prišli do nekaj idej in rešitev, kako okrepiti sindikate na delovnih mestih in kako zgraditi delavsko solidarnost. Zaključili smo z željo, da z delavnice odnesemo čim več zagnanosti in naukov, s katerimi bomo lahko v svojem delovnem okolju okrepili kolektivnega duha in boj za delavske interese.

RO CEDRA

sorodno

več v Dogodki