Uspešen štart v Kopru

Poročilo s prve delavnice sindikalnega organiziranja “Za prenovo in aktivacijo delavskega boja” - Koper, 15. 12. 2016

V sodelovanju s Sindikatom žerjavistov pomorskih dejavnosti (SŽPD), Sindikatom dejavnosti rudarstva in energetike (SDRES), Bazo za radničko inicijativu i participaciju (BRID) in odvetnikom Juretom Srhoijem smo organizirali prvo delavnico sindikalnega organiziranja v Kopru: Za prenovo in aktivacijo delavskega boja.

Delavnica je bila sestavljena iz dveh delov. V prvem delu smo z udeleženci razpravljali o osnovah sindikalizma in metodah sindikalnih zaupnikov za delavski boj (pravni spori, stavke, kolektivna pogajanja itd.). Obravnavali smo ključne elemente na ravni zakonodaje in tudi dokumente, ki so pomembni za sindikalno organiziranje, saj lahko v obstoječih pravnih aktih najdemo tako dobre kot slabe prakse. V tem delu je izobraževanje potekalo v manjših skupinah, nato pa je vsaka predstavila svoje odgovore na zastavljena vprašanja, ki smo jih obravnavali kolektivno.

V drugem delu smo razpravljali o analizi razvoja in stanja sindikalnega gibanja pri nas. Predstavili smo ključne strategije sindikatov (socialno partnerstvo, razredna strategija in ekonomistična), pregledali temeljne prelomnice slovenskega sindikalnega gibanja od razredne mobilizacije in stavke leta 1992, do vstopa v EU in divje stavke v Gorenju leta 2009, ki je prinesla kritiko slovenskega razvojnega modela, ki je temeljil na nizkih plačah in naraščanju intenzivnosti dela. Na koncu smo skupaj iskali možne pozitivne prakse sindikalne zaupnike in zaupnice ter novih strategij predvsem v smeri povezovanja sindikalnega boja na delovnih mestih in v lokalnih skupnostih.

Z udeleženci smo ugotovili, da je v tem trenutku zelo pomembno bazično organiziranje in krepitev delovnih kolektivov preko kolektivnih praks združevanje in delovanja. Šele ti kratkoročni ekonomski boji in uspehi na delovnih mestih bodo lahko ustvarili pogoje za širšo, razredno strategijo. Udeležencev je bilo dobrih 50, večina pa je aktivno vključila v razprave. Številni so so dobro razumeli, da se je treba v delavskem boju znati postaviti zase, hkrati pa so poznali osnovne sindikalne naloge in ključne izzive za prenovitev in aktivacijo delavskega boja. Pri nekaterih se je pokazalo, da je za sindikalno organiziranje potrebneg še veliko novega znanja, saj so poudarili, da se je organiziranja, kolektivnega delovanja in pogajanja treba naučiti in da to ni položeno v zibko. Zaključili smo s skupno ugotovitvijo, da je stalno izobraževanje izjemno pomembno in da je v Sloveniji še veliko potenciala za povezovanje in iskanje skupnih načinov za prenovo delavskega boja.

več v Dogodki