Workers rising everywhere: Organising 4 power

Poročilo z intenzivnega izobraževanja

RO CEDRA

Člani Cedre in LDŠ-a smo se od 18.5. do 22.6. pridružili izobraževanju WORKERS RISING EVERYWHERE - Organizing 4 power, že četrtega izobraževanja za organizatorje po svetu (Organizing for Power skills and networking program for organizers worldwide), ki ga je gostila londonska pisarna Rosa Luxemburg sklada. Predavanje je obiskalo več kot 9000 sindikalistov, delavskih organizatorjev in organizacijskih koordinatorjev iz 80 različnih držav. Prav tako se je delavnic udeležil tudi kolektiv medicinskih sester iz Velike Britanije, skoraj 1000 jih je bilo prisotnih na delavnicah. Delavnice je vodila Jane McAlevey, izkušena aktivistka in sindikalna organizatorka, imeli pa smo tudi možnost spremljati predavanja ostalih sindikalnih aktivistk in aktivistov: Jollene Levid, Preethy Sivakumar, Jona Hegertya, Everline Aketch, Lilie Rodríguez in Andrea Garcíe.

Delavnice organiziranja je razvila Jane McAlevey na podlagi lastnih dolgoletnih izkušenj in izkušenj svojih sodelavcev in sindikalnih “učiteljev”. Skozi praktično delo je McAlevey ugotovila, kateri pristopi in metode so najboljše, da se delavci lahko uspešno organizirajo ter borijo proti pritiskom kapitala.

Delavnice so potekale vsak torek od 18.00 do 20.00 ure. Najprej smo poslušali predavanja na plenarnih zasedanjih, nato pa smo se razdelili v skupine in pridobljeno znanje uporabili na specifičnih primerih s katerimi se soočamo tudi sami. Na koncu so koordinatorji izbranih skupin rezultate tudi predstavili. Skozi delavnice smo spoznali osnovne koncepte organiziranja, npr. kako identificiramo “vodje” (leaders) v delavskih kolektivih, kako pristopati do delavcev, ki so raznolike osebnosti z lastnimi prepričanji - pristopamo namreč do različnih skupin: potencialnih članov, aktivistov, članov sindikata in sindikalnih zaupnikov. Za različne ljudi je treba uporabiti različne pristope, da se začnemo z njimi uspešno pogovarjati in graditi močno delavsko organizacijo, ki bo imela močno strukturo in jasno oblikovane zahteve ter načine za njihovo uresničevanje. Spoznali smo se z novimi metodami, ki jih lahko prilagodimo danim situacijam v svojem okolju.

Izobraževanje Organising 4 Power je pokazalo, da se delavci in sindikati po vsem svetu srečujejo s podobnimi problemi. Jasna je postala nujnost, da se delavci po vsem svetu združijo v močne in dobro organizirane sindikate, ki se bodo sposobni spoprijeti s kapitalom in izboriti boljše pogoje dela in boljši življenjski standard za vse delavce.

več v Dogodki