Živel 1. maj

Srečanje tovariških organizacij

DELAVCI VSEH DEŽEL - ZDRUŽIMO SE! V soboto, 29. aprila, smo se tovariške organizacije zbrale na Prvomajski proslavi na parceli Ribiškega doma Barje v Ljubljani. V duhu solidarnosti in tovarištva smo se spomnili preteklih zmag in se še tesneje povezali za prihajajoče borbe. Objavljamo govor, ki smo ga Cedrašice in Cedraši prebrali na dogodku.

Ambasada Rog, CEDRA, Tukaj smo!, Infoshop APL, ZASUK, Sindikat narave in kulture Glosa

Več fotografij na Fb strani Ambasade Rog: https://bit.ly/40V6RNA


Več kot stoletje delavski razred slavi prvi maj kot svoj praznik, saj so na ta dan leta 1886 potekale velike demonstracije za 8-urni delovnik v ZDA, ko je policija ubila več delavcev. Prav tako naj bi v teh dneh delavski razred na novo in še močneje pognal korenine in rastel za borbo proti svojim izkoriščevalcem. Prvi maj je v preteklostii napovedoval novo silnejšo dejavnost za delavski razred, ko bi pretrgali okove izkoriščevalskega sistema. Delavci so se zbirali na shodih in zborovanjih v gozdovih, na kočah, kjer so pregledali svoje vrste, naredili načrt in napovedali nove borbe. Tovrstna zborovanja in zahteve po osem urnem delovniku so prerasle v proletarske skupnosti in združenja. Prvi maj so začele spremljati množične demonstracije in STAVKE, ki so ene najuspešnejših sredstev delavskega razreda za izboljšanje življenjskih pogojev.

Toda naše polpretekle zgodovine ne zaznamuje le kapitalistično izkoriščanje, temveč tudi socialistična revolucija, v kateri je delovno ljudstvo na čelu s KP zlomilo diktaturo kapitalističnega razreda, začelo utrjevati delavsko oblast in graditi temelje za izboljšanje življenja slehernega posameznika na načelih enakopravnosti in bratstva med narodi. V socializmu pa se je tudi pomen in značaj prvega maja nekoliko spremenil.

Prvega maja, leta 1952 so v Dolenjskem listu zapisali: “Spet se dvigajo ob prvem maju ponosni rdeči prapori delavskih vrst v pozdrav pomladi delovnega človeštva. Spet bodo žuljeve roke spustile kladivo in stroj. Za en dan, dva bomo pohiteli v gore, na okrašene ceste in trge /…/. Revolucionarnim ustvarjalnim silam slovenskih in vseh jugoslovanskih delavcev in delavk se moramo zahvaliti ob našem skupnem prazniku za vse, kar uživamo, kar imamo in kar delamo. /…/ Vroče kipi okrog nas življenje - sredi novih borb in delavskih zmag stojimo, čvrsto združeni v nepremagljiv kolektiv borcev za socializem.”

V socializmu je prvi maj postal praznik, ko se delavstvo poveseli in spočije, ko se napoveduje tekmovanje za dosego planov, poveličuje delo, samoupravljanje in gradnjo socialistične družbe.

Foto: Črt Piksi

Dandanes, po 33 letih ponovne utrditve kapitalističnega reda, pa je prvi maj postal eden od dela prostih dni, ko se praznuje in utrjuje liberalna kapitalistična ideologija; slavljenje svobode izbire in posameznika kot potrošnika znotraj izkoriščevalske družbe. Sindikalna vodstva so skupaj z liberalnimi, levosredinskimi in desnimi strankami uspela zminimalizirat njegovo radikalno vsebino, izhajajoč iz razrednega boja. Delček borbenega naboja, ki ga je prvi maj še uspel ohraniti, pa je postal povsem usmerjen v preteklost, na slavno in ponosno preteklost, ko je bil delavski razred še močan in je držal oblast.

Sodobna praznovanja so za današnji čas nezadostna in gredo na mlin vladajočega razreda, saj v ničemer ne postavljajo pod vprašaj obstoječega kapitalističnega reda. Zato Cedrašice in Cedraši pozdravljamo današnje srečanje tovariških organizacij, saj težke razmere skupaj z okoljsko krizo postavljajo pred nas velike izzive in preizkušnje. Ne smemo čakati na nekoga, ki bo pokazal smer, od koder prihaja rešitev. Brezciljnost, omahovanje, sebične ideje, delovanje zgolj znotraj intelektualnih krogov in širjenje razkolov med nami nas oddaljuje od delavstva in skupnih ciljev. Mi smo tisti, ki moramo med delavke in delavce: disciplinirano se moramo spopasti z njihovo liberalno in konzervativno logiko, jih politično izobraževat in organizirat. V vsakem drobcu našega dela se mora odražati naša dolgoročna vizija: revolucionarni boj za odpravo kapitalizma in socialistična prihodnost. Z današnjim druženjem ob prvem maju lahko postavimo temelje nečesa novega, toda le če nam bo namesto preteklosti vzor postala naša živa in borbena sedanjost.

Naj živi prvi maj in naša kolektivna borba za socialistično družbo.

Foto Črt Piksi

več v Dogodki