Izjava na tiskovni konferenci SDRES o oviranju sindikalnega organiziranja in pravice do stavke

RO CEDRA

Delavska solidarnost proti zatiranju pravice do sindikalnega organiziranja

V Centru za družbeno raziskovanje (CEDRA) v sklopu raziskovanja položaja delavstva vse pogosteje zaznavamo primere onemogočanja sindikalnega delovanja in zatiranja izpostavljenih posameznikov. Onemogočanje in preprečevanje stavke v Premogovniku Velenje je samo še en primer v dolgi vrsti. Kaj to pomeni?

V Sloveniji zadnja leta beležimo visoko gospodarsko rast, kar tudi delavce spodbuja, da počasi dvigajo glave. Kapitalistom in vodstvom v javnih podjetjih ter zavodih to seveda ni všeč – radi bi pohlevno delovno silo, na katero so se navadili v krizi. Da bi preprečili krepitev moči delavskega razreda, čedalje bolj brezsramno posegajo po metodah zatiranja delavskih predstavnikov — sindikalnih zaupnikov in delavskih svetnikov v podjetjih in drugih organizacijah.

Ti primeri so izredno nevarni, saj dajejo zgled, da uprave probleme najlažje rešijo tako, da iz službe brcnejo tiste, ki na te probleme opozarjajo – pa četudi gre za sindikalne zaupnike in svetnike, ki uživajo posebno zakonsko zaščito. Spomnimo se le primerov Zavarovalnice Triglav, Komunale Bled, Arrive, Luke Koper, Šolskega Centra Velenje in Aktive ter bolnišnice Murska Sobota. Če nočemo, da sindikalno gibanje v Sloveniji ustrahujejo do te mere, da si nihče ne bo več upal dvigniti glasu, je te prakse treba nemudoma ustaviti.

Nekaterim kolektivom je svoje predstavnike uspelo obraniti, drugim ne, nekateri pa so usodo svojih predstavnikov celo zabarantali za višjo božičnico ali druge enkratne ugodnosti. Najbolj enostaven odgovor se zdi iskanje pravice pred sodiščem, a so takšni procesi dolgi in zelo zahtevni za izpostavljenega posameznika, pozitiven rezultat pa pogosto pride (pre)pozno in ne pomeni tudi zmage na terenu, kjer uprava že prej zaduši upor.

Zato je potreben enoten in solidaren nastop celotnega delavskega gibanja, da bi vsem, ki o podobnih ukrepih proti delavskim predstavnikom še razmišljajo, pokazal, da je tudi pri tistih delih delavstva, ki nimajo močnega pogajalskega položaja, treba računati z odločnim odgovorom organiziranega delavstva.

Pridružujemo se pozivu k solidarnosti in skupni akciji proti zatiranju sindikalnega organiziranja in hkrati vabimo k podpori vse sindikate in gibanja, saj le tako lahko povežemo delavce in delavke v skupni boj.

Kolektivna moč delavk in delavcev je temelj za uspeh sindikalnega gibanja.

več v Pozivi in izjave podpore