Nič tišine do svobodne Palestine

Podpora zasedbi na FDV-ju

Od zasedb univerz do vzpostavljanja množičnih gibanj po vsem svetu se mladi vse bolj glasno borimo proti izraelskemu genocidu nad Palestinci in zahodnemu imperialisitičnemu bloku. Študentje se z zasedbo FDV-ja pridružujemo gibanju za svobodno Palestino, z jasnim opozorilom, da se moramo začeti boriti tu in zdaj proti našemu vladajočemu razredu, ki s svojim ravnanjem sodeluje pri genocidih, vojaških intervencijah, izkoriščanju delovne sile in okolja.


V trenutnih napadih na Palestino, ki so se začeli 7. oktobra lani, je umrlo že več kot 33 000 tisoč ljudi, več kot 7.000 jih pogrešajo (od tega 5.000 otrok), večina infrastrukture je uničene in izobraževalni procesi onemogočeni. Vlade globalnega Zahoda (med njimi tudi naša vlada) mirijo razburjenost svojih državljanov s klišejskimi frazami skrbi o miru, demokraciji in pravici za Palestino, po drugi strani pa jasno kažejo svojo dvoličnost z nenehnim omahovanjem in podpiranjem krvave morije, ohranjanjem diplomatskih stikov z Izraelom in nepriznavanjem suverene države Palestine. Dejstvo, da je do zanimanja za priznanje Palestine v marsikateri državi imperialističnega bloka vzniknilo šele po mesecih morije in protestov v podporo palestinskemu boju, kaže na preračunljivost predstavnikov kapitala; hkrati pa kaže na pomen, ki ga ima mednarodna solidarnost za morebiten uspeh palestinskega boja. Po svetu so zato vzniknili študentski protesti, ki zahtevajo prekinitev kakršnegakoli sodelovanja univerz z Izraelom. Njihov upor pa je pogosto zatrt.

Tudi v Sloveniji smo se študentke in študentje uprli in zasedli predavalnico na Fakulteti za družbene vede. Hočemo, da Univerza v Ljubljani sprejme naše zahteve, glavna od katerih je, da se univerza jasno opredeli in ravnanje Izraela nad Palestinci označi za genocid ter prekine akademsko sodelovanje (posredno ali neposredno) z Izraelskimi univerzami in podjetji. Prav tako zahtevamo vzpostavitev fonda pomoči za palestinske študentke in študente v Sloveniji, kot je bilo takoj storjeno za ukrajinske študente na začetku vojne v Ukrajini.

Cedrašice in Cedraši, ki študiramo, smo aktivno poleg in pozivamo vse naše sošolke in sošolce, da se nam pridružijo. Pozivamo tudi delavke in delavce fakultet ter druge sindikate, da nas podprete.

Cedra podpira gibanje študentk in študentov, ki ne more več prezreti sokrivde naših izobraževalnih institucij ter jasnega konflikta med vladajočo elito ter nami, ki želimo družbo brez kapitalističnega nasilja, vojn, ropanja, izkoriščanja delavstva ter našega planeta.

Foto: Peter Žiberna

več v Pozivi in izjave podpore