Novi napadi na delavske predstavnike v šolstvu – podpora sindikalistu Dejanu Paski

RO CEDRA

V zadnjih dveh mesecih sta v javnem šolstvu kar dva sindikalna zaupnika prejela izredno odpoved delovnega razmerja. Sindikalni zaupnici Petri Koritnik, vzgojiteljici v vrtcu Jarše v Ljubljani in sindikalnemu zaupniku Dejanu Paski, profesorju na Srednji šoli za oblikovanje Maribor (SŠOM), sta izredno odpoved izročila zasebna detektiva. Koritnik je odpoved prejela 9. maja 2019, Paska pa 14. junija. Slednjega je ravnateljica Nadja Jager Popovič odpustila zaradi domnevnega nagovarjanja in ščuvanja zaposlenih proti vodstvu šole.

Sindikalni zaupnik Paska je sklical dva sestanka sindikata, na katerih so člani in članice razpravljali o ravnateljičinih neprimernih komentarjih o bolniških odsotnostih in grožnjah z odpuščanjem določenih sodelavcev in sodelavk. Kljub pozivanju h konstruktivni razpravi z ravnateljico, do te razprave ni prišlo, saj jo je ravnateljica zavrnila in na koncu uresničila svojo grožnjo.

V ponedeljek, 1. julija, pa je prejel odpoved delovnega razmerja še en zaposleni na SŠOM, prav tako član sindikata, zaradi predčasnega odhoda z delovnega mesta. Ravnateljica hkrati napada delovanje sveta zavoda, ki ga vodi Bojana Galič, po novem članica izvršnega odbora sindikata na šoli. Ravnateljico moti, da je Galič sindikalnemu zaupniku dovoljevala udeležbo in sodelovanje v razpravi na svetu zavoda, kar je po 113.b členu kolektivne pogodbe povsem zakonito. Člen namreč pravi, da se »sindikalnim zaupnikom zavodov vroča vabila z gradivi za seje svetov zavodov in omogoča sodelovanje na celotnih sejah.«

Vzorec je jasen. Obe ravnateljici s takšnimi potezami sporočata, da ne bosta tolerirali opozarjanja na napake, niti aktivnega delovanja v bran zaposlenih. Vročitev izredne odpovedi sindikalnemu zaupniku ostalim zaposlenim sporoča, da bo kakršnokoli nestrinjanje z vodstvom deležno najostrejših sankcij in da se je treba ravnateljičini volji vselej ukloniti. Takšno ustrahovanje je ustaljena praksa tako v zasebnem kot v javnem sektorju, vodstva pa z njim želijo onemogočiti delavsko organiziranje. Napadi na delavske predstavnike, ki smo jim priča v zadnjem času, so nesprejemljivi in ob njih ne smemo ostati tiho. Vsi sindikati, vse ostale delavske organizacije in tudi širša javnost morajo jasno in glasno obsoditi pritiske na delavce in delavske predstavnike ter se postaviti po robu izkoriščanju in birokratom, ki v javnih zavodih to izkoriščanje organizirajo in izvajajo!

V Centru za družbeno raziskovanje (CEDRA) ostro obsojamo potezo vodstva SŠOM, izražamo vso podporo odpuščenim in pozivamo delavke in delavce na omenjenih zavodih, uporabnice in uporabnike storitev omenjenih zavodov in celotno lokalno skupnost naj organizirajo kolektivni odpor proti represiji in ubranijo svoje predstavnike.

več v Pozivi in izjave podpore