Podpora OZZ IP okupaciji študentskega doma

Solidarity statement in support of OZZ IP Krakow student dorm occupation

Podpiramo poljske študentke in študente ter mlade delavke in delavce, združene v mladinske odbore sindikalne konfederacije Inicjatywa Pracownicza, ki že sedmi dan okupirajo študentski dom DS Kamionka v Krakovu.

Od univerze, ki je lastnica okupiranega študentskega doma, zahtevajo preklic načrtovane prodaje zgradbe, njeno obnovo in ponovno odprtje doma za študentke in študente. Zahtevajo tudi zagotovitev sredstev za gradnjo novih študentskih namestitev. S podobnimi zahtevami so študentke in študentje, združeni v organizaciji Inicjatywa Pracownicza, že decembra lani okupirali tudi študentski dom v Poznanu.

Inicjatywa Pracownicza je poljska sindikalna konfederacija, ki organiziranje na delovnem mestu združuje s samoorganiziranjem študentov,najemnikov in lokalnih skupnosti. Sindikalno in politično organiziranje znajo odpreti za vse: tudi prekarno zaposlene, šolajoče in brezposelne. Njihovo delo nam kaže, da se delavski boji ne začnejo in končajo na delovnem mestu, ampak se širijo v vse sfere naših življenj.

Pomanjkanje in nedostopnost primernih najemnih stanovanj sta vse večji problem tudi v Sloveniji. Občutimo ga vsi: delavci, študentje, upokojenci. V lanskem letu je bilo za najem enosobnega stanovanja v Ljubljani potrebno odšteti že kar slabih 52 odstotkov povprečne mesečne plače. S tem je Ljubljana druga najdražja prestolnica za bivanje v Evropi. Za enosobno stanovanje morajo večji delež svojih dohodkov odšteti samo še prebivalci Budimpešte. Kje in kako naj živimo vsi, ki zaslužimo še bistveno manj od povprečne plače? Študentje tako, da spimo na tleh ali na kavču svojih sošolcev, ker ne moremo dobiti proste postelje v prepolnih študentskih domovih. Delavci tako, da tudi po štiri ure dnevno preživimo v cestnih zastojih, saj se na delo v Ljubljano vozimo iz oddaljenih krajev, kjer si življenje še lahko privoščimo. Iz tujine napoteni agencijski delavci pa tako, da se stiskamo v skupinskih bivališčih s pogradi in kuhinjo, ki si jo delimo s še sto sostanovalci.

Zato podpiramo pogumno akcijo poljskih tovarišic in tovarišev. Želimo jim veliko moči in vztrajnosti. Prepričani smo, da bodo s svojimi zahtevami uspeli!

Solidarno iz Slovenije,

CEDRA


We support Polish students and young workers, united in the youth committees of the trade union confederation Inicjatywa Pracownicza, who have been occupying the DS Kamionka dormitory in Krakow for the last seven days.

They are demanding that the university, which owns the occupied dormitory, cancels plans to sell the building, renovates it and reopens the dormitory for students. They also demand the provision of funds for the construction of new accommodations for students. Students united in the organization Inicjatywa Pracownicza already occupied a student dormitory in Poznan last December with similar demands.

Inicjatywa Pracownicza is a trade union confederation that combines workplace organising with self-organising by students, tenants and local communities. They know how to open up union and political organising to everyone: including precarious workers, students and the unemployed. Their work shows us that workers' struggles do not begin and end in the workplace, but spread to all spheres of our lives.

The shortage and inaccessibility of suitable rental housing is a growing problem in Slovenia as well. It is felt by everyone: workers, students, pensioners. In the last year, the monthly rent for a one-bedroom apartment in Ljubljana exceeded 50 percent of the average wage. This makes Ljubljana the second most expensive capital city in Europe to live in, with only Budapest residents having to pay a higher proportion of their income for a one-bedroom apartment. How should all of us who earn significantly less than the average wage live? Students, by sleeping on the floors or on the sofas of our classmates, because we cannot get a free bed in overcrowded student dormitories. Workers, by spending up to four hours a day in traffic jams, commuting to work in Ljubljana from distant places where we can still afford to live. And agency workers posted to work here from abroad, squeezed into group housing with bunk beds and a kitchen that we sharewith up to a hundred roommates.

We support the brave action of our Polish comrades. We wish them great strength and perseverance. We are confident that they will succeed in their demands!

In solidarity from Slovenia,

CEDRA

več v Pozivi in izjave podpore