Podpora stavkajočim medijskim delavkam in delavcem na javni RTV

Izjava podpore

RO CEDRA

V Cedri podpiramo Koordinacijo novinarskih sindikatov RTV, ki je po seriji samovoljnih potez programskega sveta ter večmesečnih agresivnih potezah vodstva razglasila opozorilno stavko.

V Cedri podpiramo stavko medijskih delavk in delavcev. Zavzemamo se za javno RTV, ki bo sposobna uresničevati družbene potrebe po javnem obveščanju, ki bo lahko ponudila analitično obravnavo družbenih problemov in soočila protislovna stališča v razredni družbi. Zato pa mora biti, prvič, javna radiotelevizija neodvisna od parlamentarnih strank, ki jim jo je podredil veljavni zakon. Skladno s tem podpiramo zahteve po odstopu generalnega direktorja, urednice informativnega programa TV Sovenija, v. d. urednika Uredništva za nove medije in predsednika programskega sveta, ki predstavljajo le najbolj brutalen, čeprav nikakor ne edini, primer podrejanja javne radiotelevizije strankarski vladavini. A hkrati mora biti javna radiotelevizija, drugič, neodvisna od privatnih interesov, torej interesov kapitala, ki jim jo podreja logika tržnega financiranja. Samo javno podprta radiotelevizija z lastnim, sistemskim virom financiranja, lahko uveljavlja novinarsko in uredniško neodvisnost. Tretjič, javna radiotelevizija lahko ustvarja kvaliteten program, ki ga naša družba potrebuje, le če so ti viri zadostni in če zagotavljajo delavkam in delavcem ustrezne delavske standarde, vključno z vplivom na vse ravni upravljanja tega javnega servisa. Zato podpiramo tudi zahteve zaposlenih po ureditvi delovnih pogojev in plač ter krepitev vloge delovnega kolektiva znotraj javne radiotelevizije.

Hkrati podpiramo tudi boj delavcev in delavk v zasebnih medijskih podjetjih, ki se soočajo še z bolj neposrednimi pritiski lastnikov kapitala. Čeprav liberalna dikcija medije (in javno RTV) razume kot objektivne, nevtralne in neideološke, njihov edini motiv in cilj pa naj bi bilo posredovanje objektivne resnice bralcem, gledalcem in poslušalcem, temu ni tako. Vedeti je treba, da je velika večina medijev privatnih podjetij, ki so podvržena bodisi željam in zahtevam lastnikov bodisi so povsem odvisna od želja in zahtev oglaševalcev – prihodki iz naslova oglaševanja namreč predstavljajo več kot 80 % vseh prihodkov medijev. To pomeni, da so v težkem položaju tudi sami medijski delavci, ki so se pogosto prisiljeni prilagajati zahtevam lastnikov in oglaševalcev, najpogosteje s pomočjo samocenzure, saj v nasprotnem primeru tvegajo lastno eksistenco. Še posebej danes, ko je novinarski poklic močno prekariziran in je večina novinark in novinarjev zaposlenih za določen čas, prek avtorskih pogodb ali pa za medijska podjetja delajo kot samostojni podjetniki.

Veliko izjemo ustaljenemu načinu delovanja tako predstavljajo javni mediji, ki so lahko pri svojem delovanju veliko bolj avtonomni, saj niso odvisni od vsakokratnih zahtev lastnikov kapitala.

Zaradi tega v CEDRI še posebej podpiramo zahteve po ohranitvi RTV kot javnega servisa oz. javnega medija, ki bo sledil družbenim potrebam in zastopal interese delavskega razreda in ne bo propagandno trobilo privatnih interesov teh ali onih oblastnikov z zaslombo kapitala.

več v Pozivi in izjave podpore