Skupaj z delavkami v zdravstvu in socialnemu varstvu

Sindikat Lidl

Jutri, v sredo, 16. 2., se začenja stavka zdravstvenih in skrbstvenih delavcev. Ta odločitev je nujna poteza zaposlenih, s katero bodo opozorili na težke delovne pogoje, ki potrebujejo korenite spremembe za izboljšanje kvalitete zdravstvene oskrbe vseh nas.

Mnogi medicinski in socialno-oskrbovalni delavci ter delavke delajo za minimalno plačo, ob vikendih, praznikih in v nočnih izmenah. Skrbijo za najranljivejše, dvigujejo težka bremena, rešujejo življenja, menjavajo plenice, se soočajo s smrtjo, nudijo psihično oporo ter prenašajo tako dobre kot slabe dneve pacientov. Že dolgo jih je v bolnišnicah in domovih za ostarele na izmenah premalo, Covid kriza pa je še dodatno pokazala, kako hitro se sistem lahko sesuje, ko tudi kateri od njih zbolijo.

Zaradi pritiskov ter nizkih plač mnogi odhajajo iz zdravstva ali se selijo v tujino. Njihove odločitve razumemo, obenem pa za njimi ostaja praznina, ki vodi še v hujšo kadrovsko podhranjenost. To občutimo tudi mi, pacienti, saj se z manjkom kadra podaljšujejo čakalne vrste v zdravstvu, slabša pa se tudi kvaliteta storitev.

Namesto, da bi oblasti vlagale v urejanje javnih domov za starejše, njihovo opremo in kader, problem že leta “rešujejo” s podeljevanjem koncesij zasebnikom, ki iz tako pomembne dejavnosti, kot je skrb za starejše, delajo zasebni posel s profitnim motivom. Posledica so med drugim dražje storitve za uporabnike, stagnirajoče plače zaposlenih ter samovolja pri upoštevanju standardov.

Ker želimo kvaliteten, vsem dostopen javni zdravstveni in skrbstveni sistem, trgovke in trgovci podpiramo stavko, s katero delavci zahtevajo boljše pogoje dela, boljše vrednotenje delovnih mest ter odpravo plačnih nesorazmerij. Organiziran kolektiv, povezano delavstvo in medsebojna solidarnost so dobra pot do sprememb. Zdravstveni tehniki, medicinske sestre, strežnice, bolničarke, kuharice, čistilke, mi smo z vami!

Sindikat Lidl, Sindikat Tuš in Sindikat Spar

več v Pozivi in izjave podpore