SOA: Izjava podpre

Sindikat osebne asistence

IZJAVA PODPORE

V Sindikatu osebne asistence smo skupaj z delavkami in delavci v zdravstvu, socialnemu varstvu in zdravstveni negi, za boljše zdravstvo za vse!

Zaradi izigravanja in nekorektnosti vladnih pogajalcev v sredo, 16. 2. 2022, poteka stavka zdravstvenih in skrbstvenih delavcev. S to pogumno odločitvijo tovarišice in tovariši iz zdravstva, socialnega varstva in zdravstvene nege opozarjajo na težke delovne pogoje, nedostojno plačilo ter pičle standarde in normative v teh za družbo pomembnih dejavnostih. Tudi pri njih mnogi za prenizko plačilo skrbijo za najranljivejše in pomoči potrebne, delajo brez prestanka in mimo omejitev delovnega časa, v senci bolj uveljavljenih in protežiranih poklicev. Sedanja kriza zdravstveno-varstvenih sistemov, ki jo je poglobil pandemični koronavirus, je razgalila kadrovsko, strokovno in finančno podhranjenost ter zavoženo usmeritev upravljalskih slojev, na kar s stavko dodatno opozarjajo zdravstvene in skrbstvene delavke ter delavci.

Ker vsi prebivalci pričakujemo kakovosten, vsem dostopen javni zdravstveni in skrbstveni sistem, v Sindikatu osebne asistence (SOA) podpiramo stavko tovarišic in tovarišev v zdravstvu, socialnemu varstvu in zdravstveni negi. Ne glede na težave in vse bolj očitne namere političnega razreda, da vse obsežnejše dele družbenih podsistemov prepusti zasebni pobudi in njeni logiki dobičkonosnosti, so delavke in delavci v zdravstvu, socialnemu varstvu in zdravstveni negi za SOA zgled, njihovo delo pa pomembna referenca, saj odločevalci tudi osebno asistenco, del sistema socialnega varstva pri nas, vse bolj jasno pehajo v vse bolj osiromašeno zasebno sfero.

Z vse večjimi izzivi ohranjanja dostojne ravni družbene preskrbe, medsebojne skrbi in pomoči se bomo lahko soočili samo povezani, odločni in solidarni – stavka kot prekinitev običajnega poteka stvari se mogoče zdi komu skrajen korak, a je v sedanjih razmerah nujna.

Tovarišice in tovariši iz zdravstva, socialnega varstva in zdravstvene nege, SOA je z vami, srečno!

Predsedstvo Sindikata osebne asistence (SOA) Nenad H. Vitorović, zastopnik SOA

2022-02-15 Izjava podpore.pdf

več v Pozivi in izjave podpore