Solidarnost: s poštarkami in poštarji za ves delavski razred

RO CEDRA

Prvi dan stavke v Pošti Slovenije sta stavkali skoraj dve tretjini poštark in poštarjev ter delavk in delavcev na poštnih okencih. Glede na razmere v podjetju, pritiske vodstva in neenotnost sindikatov, je ta visoka udeležba dokaz, da so stavkovne zahteve usmerjene v korist vseh zaposlenih in da so se delavci pripravljeni aktivno postaviti za svoj prav.

Zasluge gredo tudi Sindikatu poštnih delavcev, ki je v preteklosti že dokazal, da posluša, obvešča in vključuje svoje članstvo. Posledično delavke in delavci čutijo, da je SPD njihova organizacija in se v primeru skupne akcije odzovejo v večji meri. Stavka ni skrajna metoda, ampak kolektivni izraz delavskega boja. Vanjo se delavstvo vključuje neposredno, vsaka stavkajoča delavka in delavec prispeva k skupnim ciljem, s tem pa se ustvarjata kolektivni duh in samozavest, ki delavstvo krepita za prihodnje preizkušnje.

Številna pisma podpore sindikatov iz drugih dejavnosti ali podjetji kažejo, da se vse bolj krepi zavedanje o nujnosti delavske solidarnosti. Samo skupen nastop delavstva lahko zaustavi pritiske kapitala. Te lekcije pa ne poznajo funkcionarji drugega sindikata v Pošti Slovenije – namesto, da bi se pridružili skupnemu boju, s svojim pristopom “socialnega partnerstva” bolj pomagajo upravi kot poštnim delavkam in delavcem.

Pošta Slovenije je v 100 % državnem lastništvu. Vendar to ne pomeni, da samodejno uhaja kapitalistični logiki. Ravno nasprotno: zaradi usmeritve v bolj dobičkonosne dejavnosti (npr. paketi, trgovina na drobno) Pošta opušča svoje temeljne dejavnosti, kar prinaša slabše zagotavljanje osnovnih storitev. To ljudem v odročnih krajih, še posebej starejšim, poslabšuje možnosti za uresničevanje komunikacijskih in drugih potreb. Država kot lastnica Pošto Slovenije sili, da se obnaša v skladu s pravili na kapitalističnem trgu. Da torej ne opušča zgolj svojega osnovnega poslanstva, temveč da pritiska na svoje zaposlene in povečuje izkoriščanje delavk in delavcev.

V Cedri poštnim delavkam in delavcem želimo, da ohranijo pogum in vztrajnost: ne borite se le zase, ampak za delavski razred nasploh. Prvo zmago ste že dosegli – stavkate.

več v Pozivi in izjave podpore