Za taksiste, proti izkoriščanju s strani tujih in domačih korporacij

Skupna izjava sindikatov, delavskih in študentskih organizacij ter poziv poslancem in poslankam DZ

V teh dneh spet spremljamo vnovične zakonodajalske aktivnosti za prilagoditev prevozov v cestnem prometu, s katerimi bi oslabili delavske standarde taksistk in taksistov. Že prejšnje koalicije so skušale pod krinko “tehnoloških inovacij” dodatno prekarizirati pogoje dela, in tudi ta novela znižuje standarde zaščite delavk in delavcev, med drugim pa prireja tudi zakonsko podlago za delovanje podjetij, kot je Uber.

Tudi ta korporacija v Sloveniji močno lobira, da bi si zagotovila prilagoditev zakonodaje - verjetno ni treba poudariti, da različne vladne koalicije ne gredo na roke samo Uberju, temveč tudi ostalemu kapitalu, saj poskušajo zadnjih nekaj let vztrajno omehčati zakonodajo, da bi s favoriziranjem poceni storitev in blaga znižali tudi obstoječe delavske standarde, plače in socialne varnosti. Uberjev poslovni model je le eden izmed mnogih, ki je utemeljen na izogibanju zaposlovanju delavcev in vsiljevanju statusa samostojnega podjetnika ali pogodbenega delavca, s čimer jim ne pripada niti zavetje zakonsko določene minimalne plače, plačanih nadur, letnega dopusta, možnosti bolniške odsotnosti in ostale pravice, ki izhajajo iz rednega delovnega razmerja, npr. časa za malico in povračilo stroškov zanjo.

Uber bi še dodatno poslabšal že zdaj za taksiske in taksiste neurejeno področje, kjer so prepuščeni samim sebi, saj so plačani glede na opravljeni promet, sami pa poskrbijo za vse stroške (servis in čiščenje avta, registracija, taksimetri idr.), nase pa prevzemajo tudi vsa druga poslovna tveganja. Algoritem Uberjeve aplikacije pa ne udarja le po delavcu, s stalnim nadzorom in disciplino, temveč tudi po uporabnikih, saj jim avtomatsko povečuje ceno, ko pride do večjega povpraševanja. Uberju je delovanje zaradi kršenja delovne zakonodaje in zakonodaje o prometnih varnostnih standardov v mnogih okoljih (npr. Italija, Nemčija, Danska) onemogočeno oz. so morali začeti izpolnjevati lokalne standarde. Vozniki v Veliki Britaniji pa so dosegli, da jih mora podjetje zaposliti kot delavce v rednem delovnem razmerju.

S tem, ko vladajoči deregulirajo gospodarstvo in v imenu rasti v državo vabijo tovrstna podjetja, se jasno postavljajo na stran kapitala, ki ga dobrobit delavcev ne briga. Nizke cene blaga in storitev na kratki rok morda navdušijo množice, toda dolgoročno nam to ustvarja razmere, v katerih bomo vsi delali v nevzdržnih pogojih, kot delajo vozniki Uberja po svetu, trgovci diskontnih trgovin, agencijski delavci, delavci čistilnih servisov, itd.

Podpisani od odbora za infrastrukturo, okolje in prostor, ki o noveli zakona o prevozih v cestnem prometu odloča danes, v torek, 4. 5. 2021, ZAHTEVAMO:

 • ureditve ne prilagajajte interesom korporacij,
 • zavrnite sporno novelo,
 • uzakonite učinkovito delavsko zaščito in boljše delovne pogoje ter
 • povečajte varstvo okolja!

Poslanke in poslanci ste dolžni varovati in zviševati delavske standarde ter temu primerno glasovati - PODPRITE INTERESE LJUDI IN NE KAPITALA!

Z vsemi močmi podpiramo aktivnosti taksistk in taksistov, ko ti branijo delavske standarde. Žal se delavski razred v zadnjih letih zgolj brani pred pritiski kapitala in poskuša ohraniti status quo, vemo pa, da bodo šele močni in med seboj povezani sindikati lahko prešli k boju za izboljšanje položaja in dvig standardov za delavce, lokalno prebivalstvo in okolje.

Sindikat taksistov ravno s svojimi prizadevanji, ki so se v zadnjih mesecih poglobila, prispeva k temu boju. Toda v boju s kapitalom, ki je v tesni navezi s politiko, lahko zmagamo samo skupaj, med seboj povezani in enotni.

Naj solidarnost ne ostane le beseda!

 • Raziskovalni odbor CEDRA
 • Sindikat Glosa
 • Svobodni sindikat Slovenije
 • Delavska svetovalnica
 • Gibanje za dostojno delo in socialno družbo
 • Lista demokratičnega študenstva
 • Sindikat osebne asistence
 • Sindikat Lidl

več v Pozivi in izjave podpore