Zakaj moramo podpreti stavko v vzgoji in izobraževanju

Danes stavkajo delavke in delavci v vzgoji in izobraževanju. Čistilke, kuharji, tajnice, pomočnice vzgojiteljic, vzgojiteljice, učiteljice, visokošolski učitelji in številni drugi so ustavili delo. Tako bodo izkazali enotnost in odločenost, da si izborijo uresničitev svojih zahtev. Zakaj jih moramo podpreti?

Delavke in delavci v prvi vrsti zahtevajo dvig plač vsem zaposlenim v vzgoji in izobraževanju, sklenitev sporazuma o vrednotenju in plačilu dodatnega dela, ki je nastalo z obvladovanjem epidemije koronavirusa v vzgojno-izobraževalnih zavodih ter takojšen začetek usklajevanj o spremembah normativov in standardov, ki so jih predlagali v Sindikatu vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (SVIZ).

Več kot 13.000 delavk in delavcev v vzgoji in izobraževanju prejema minimalno plačo, mnogi do nje pridejo šele ob doplačilu države. Čistilke, hišniki, kuharice, spremljevalci otrok s posebnimi potrebami ter drugi, ki se uvrščajo v t. i. plačno skupino J so ključnega pomena za kakovosten javni izobraževalni sistem. Nizko plačilo za pomembno delo in delovni pogoji, v katerih opravljajo delo, so barometer standardov in nivoja delavskega boja ter solidarnosti ne le v javnem sektorju, ampak v celotni državi.

Stavka ni namenjena zgolj doseganju ekonomskih zahtev. Njen namen in pomen sta mnogo širša. Kakovostne zaposlitve v dejavnostih, kjer se opravljajo ključne družbene funkcije pri vzgoji in izobraževanju prihodnjih generacij, so vseskozi pod pritiski kapitala ter države. Cilj je privatizacija javnih sistemov in deregulacija trga delovne sile, kar ima negativen vpliv na vse delovne ljudi v državi. Podprimo stavko ne glede na to ali imamo otroke, vnuke, nečake in nečakinje ali ne. Saj si namreč želimo družbo, kjer bodo imeli vsi dostop do kvalitetne izobrazbe.

Dostopni in kakovostni javni vrtci ter šole ženske razbremenijo neplačanega dela - skrbi in vzgoje otrok - in torej izboljšajo položaj žensk, ki jih pritiski na socialno državo potiskajo iz javne sfere v gospodinjstva. Zaradi podnebne krize, ki bo nadpovprečno prizadela ženske, in zaradi demografskih sprememb, potebujemo več in boljše javne storitve. Osrednji temelj kvalitete pa so zaposleni, vsi, ne le tisti najbolj izpostavljeni.

S tem ko podpiramo stavkajoče, podpiramo javni, dostopen in kakovosten sistem vzgoje in izobraževanja. Sistem, ki ga potrebujemo vsi delovni ljudje, ne glede na mesto naše zaposlitve. Naj naša podpora pomeni majhen gradnik v izgradnji razredne solidarnosti in enotnosti, ki sta osnovnega pomena za širši politični boj in transformacijo družbe.

Center za družbeno organiziranje (CEDRA) in Rdeča pesa

več v Pozivi in izjave podpore