Zbiranje podpisov za spremembo Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1)

Do vključno 11. decembra 2021 poteka akcija zbiranja podpisov za spremembo ZDR-1. Pobudniki želijo spremeniti njegov 85. člen, ki ureja postopek pred odpovedjo zaposlitve. V Cedri se pridružijemo pobudi in pozivamo tudi vas, da jo podprete s svojim podpisom!

ZA KAJ GRE?

Vsebina trenutnega 85. člena ZDR-1 določa, da je treba delavcu pred odpovedjo vročiti pisno opozorilo z navedbo razlogov oz. kršitev, ki so kasneje podlaga za njegovo odpustitev. Ta določba se ne zdi posebej škodljiva, a praksa je pokazala njene izrazito negativne posledice za delavstvo. Zaposlovalci lahko kot razloge odpovedi navajajo tudi neresnična dejstva (kar počno), delavec pa nima možnosti pritožbe oz. sodnega varstva. To mu je v sedanji ureditvi omogočeno šele takrat, ko že dobi odpoved in pristane na cesti. S spremembo 85. člena zakona pa bi delavce dodatno zaščitili - njegova sprememba bi delavcu omogočila možnost pritožbe in sodnega varstva že ob pisnem opozorilu in ne šele po odpovedi. Resničnost in utemeljenost razlogov v pisnem opozorilu bi preverilo sodišče, do konca postopka pa delavec ne bi bil odpuščen, kot sedaj, ampak bi ostal zaposlen.

Podjetja sedanjo ureditev pogosto izkoriščajo, da se na podlagi neutemeljenih očitkov znebijo tistih delavcev, ki opozarjajo na neupoštevanje pravil in predpisov, na slabe delovne razmere ali pa prijavljajo mobing in šikaniranje. Najhujši “prekršek” pa je večinoma organiziranje sindikata. Sicer se delavci na neupravičene očitke lahko pritožijo, a sodni mlini meljejo počasi. Do izreka sodbe lahko minejo tudi leta, v tem času pa takšen delavec ostane brez sredstev za preživetje, lahko zapade v revščino in ugodna razsodba je potem le slaba uteha za izgubljen čas, porabljeno energijo ter doživeto duševno in materialno stisko. Poleg osebne tragedije obstaja še širša, sistemska posledica takšnega odpuščanja. Čeprav se firma zaveda, da so izrečeni očitki na račun odpuščenega delavca neupravičeni in da bo zato sodbo na sodišču izgubila, se vseeno posluži te poti. Ko se kritičnega delavca na hitro odkriža, tako sporoča vsem ostalim, kaj se jim bo zgodilo, če bodo preveč dvignil glavo in povzdignili glas. Tak ukrep namreč deluje kot izredno uspešno sredstvo ustrahovanja in discipliniranja zaposlenih. Ti bodo naslednjič dvakrat premislili, preden se bodo oglasili, firma pa bo dobila ubogljivo delovno silo.

Podpis lahko oddate na katerikoli upravni enoti. Obrazec je na voljo je na tej spletni strani. Obrazec lahko izpolnite doma, ampak podpišite ga šele na upravni enoti pred uradno osebo. Primer izpolnjenega obrazca. Lokacije vseh upravnih enot in njihov delovni čas najdete na naslednji povezavi: https://www.gov.si/drzavni-organi/upravne-enote/

Izpolnjen in na upravni enoti podpisan obrazec nato pošljite po pošti na naslov:

SINDIKAT POLICISTOV SLOVENIJE Opekarniška cesta 15/c, p.p.416 3000 Celje

več v Pozivi in izjave podpore