Delitvena ekonomija, delavska moč in novi načini sindikalnega organiziranja

Andraž Mali in Boštjan Remic

Tudi v Sloveniji se vse bolj uveljavljajo nove platforme kot so Wolt, Ehrana in Uber, algoritmi pa se vse pogosteje pojavljajo tudi pri organizaciji dela v drugih dejavnostih. Kako te platforme v resnici delujejo in kakšne posledice prinašajo za delavke in delavce?

Nove informacijske tehnologije so običajno presojane z vidika oblike zaposlitve, torej deregulacije zaposlitvenega razmerja, zelo redko pa so obravnavani novi načini nadzora, discipliniranja in konkurence med delavci, ki jih prinaša platformno gospodarstvo. Ti trendi namreč spodbujajo drobljenje delovne sile in onemogočajo standardne pristope k sindikalizaciji delavstva.

Člana raziskovalnega odbora Cedre Andraž Mali in Boštjan Remic sta v članku Delitvena ekonomija, delavska moč in novi načini sindikalnega organiziranja, ki je bil objavljen v zborniku (NE)DOSTOJNO DELO : Prekarizacija standardnega in nestandardnega zaposlovanja v Sloveniji analizirala delovanje platformne ekonomije na primerih iz tujine, s poudarkom na analizi Uberja, in se hkrati posvetila primerom delavske (samo)organizacije, ki so z novimi načini in metodami uspeli vzpostaviti kolektivno solidarnost v zaostrenih okoliščinah.

Avtorja v prispevku opozarjata, da so delitvena ekonomija in platforme dela nove oblike kapitalističnega gospodarstva, ki zaostrujejo prekarizacijo in spreminjajo koordinate razrednega boja. Z novimi načini discipliniranja in nadzora otežujejo sindikalno organiziranje.

Nastanek delitvenega oz. platformnega gospodarstva je povezan z vpeljavo novih tehnologij in zaostritvijo razmer na trgu delovne sile. Vendar sodobni načini gospodarstva niso alternativa ustaljenim oblikam kapitalistične produkcije, temveč nov korak v njihovem razvoju, ki prispeva k večjemu podrejanju delavskega razreda. Čeprav se moč organiziranega dela zaradi nadaljnjega drobljenja zmanjšuje, se na obronkih pojavljajo oblike delavske solidarnosti, ki lahko prispevajo k prenovi sindikalnega gibanja.

Celoten prispevek je dostopen na: Delitvena ekonomija, delavska moč in novi načini_Mali_Remic.pdf

Povezava na knjigo.

več v Raziskovalni članki