Mladi prekarci in sindikat v vzgoji in izobraževanju

učinki destandardizacije zaposlovanja na sindikalno organiziranost

RO CEDRA

V raziskovalnem odboru Cedra smo pripravili prvega v seriji raziskovalnih zvezkov – analitskih besedil, ki se ukvarjajo s pogoji, v katerih se nahaja delavstvo, in obenem skušajo ponuditi premislek za njegovo politično organiziranje na razredni ravni.

Prvi zvezek se posveča področju vzgoje in izobraževanja. Sindikalno gibanje je v omenjeni panogi še vedno relativno dobro organizirano in sposobno odgovarjati na nekatere pritiske kapitala oziroma kapitalistične države. Vendar se ujetost v okorele organizacijske strukture mestoma že kaže v tem, da je sposobno kvečjemu braniti (in ne razširjati) pridobitve preteklih delavskih bojev in še te pogosto le za jedrne segmente delovne sile. Kapital pritiska predvsem na stroške delovne sile, kar botruje njeni segmentaciji. Medtem ko so praviloma nekoliko starejši delavke in delavci z varnimi zaposlitvami in sindikalizirani, pa mlajši zaposleni v vzgoji in izobraževanju ostajajo ujeti v netipične oblike zaposlitev, nosijo večje obremenitve ter v sindikatu ne prepoznavajo organizacije, ki bi lahko uspešno reševala njihove probleme. Druga periferna skupina delavstva, ki je pod neposrednimi pritiski kapitala in pogosto ostaja izven sindikalnega gibanja ter tako brez političnega zastopstva, so outsourcani delavke in delavci t.i. podpornih dejavnosti (npr. čiščenje in kuhinja).

Segmentacija delovne sile, ki jo na pritiske kapitala vsiljuje država, se torej reproducira v sindikalnem gibanju, zaradi česar šibi moč celotnega organiziranega delavstva. Mladi zaposleni s svojega materialnega položaja starejše kolegice in kolege vidijo kot privilegirane, zadnji pa, obratno, mlajše delavke in delavce vidijo kot individualiste brez občutka za solidarnost, ki zasledujejo zgolj ozke lastne interese. Političnost razrednega boja tako nadomesti kulturalizem generacijskega boja, kar ima uničujoče politične posledice za vso delavstvo.

K branju raziskovalnega zvezka vabimo vse, ki vas zanima položaj delavskega razreda v Sloveniji, njegovo politično organiziranje in teoretski premisleki o sredstvih ter strategijah razrednega boja.

Celoten raziskovalni zvezek je dostopen na povezavi:

CEDRA_Raziskovalni-zvezek-web.pdf

več v Raziskovalni zvezki