Podpora zahtevam LDŠ

V Centru za družbeno raziskovanje (CEDRA) se pridružujemo zahtevam Liste demokratičnega študentstva, ki stremijo k redistribuciji sredstev, ki so zaradi epidemije ostala neporabljena.

Ekonomski in socialni položaj študentov se že mnogo let slabša, večina študentov je ob študijskih obveznostih primorana vstopiti na trg delovne sile, kjer so prisiljeni sprejeti prekarno delovno zaposlitev. V negotovih razmerah se je ekonomski in socialni položaj slovenskih študentov še dodatno zaostril. Niso se le poslabšali pogoji študija, mnogi so izgubili tudi primarni vir dohodka, ki jim ga predstavlja študentsko delo, in se zaradi tega spopadajo s finančno in psihično stisko. Obenem so se za mnoge povečali stroški nabave računalniške in druge tehnične opreme, katero potrebujejo za opravljanje vseh študijskih obveznosti. Pomoč ogroženim skupinam študentom je nujno potrebna, njihov glas je le malokrat slišan, zato so prepuščeni sami sebi.

V Centru za družbeno raziskovanje zato pozdravljamo socialno naravnan program Liste demokratičnega študenstva, ki bo ob njegovem sprejetju pomagal izboljšati ekonomsko-socialni položaj več tisoč študentov, ki so se brez lastne krivde znašli v tako težkem položaju.

Spodaj navajamo izjavo LDŠ:

❗️Poziv k pomoči študentom v času epidemije❗️

Lista demokratičnega študentstva (LDŠ) in sopodpisniki menimo, da je treba v času epidemije nujno zagotoviti izredno pomoč študentom. Država mora narediti zgolj to, da izjemoma prerazporedi sredstva, ki so v običajnih razmerah na voljo v obliki posredne pomoči študentskih bonov, a so zaradi zaprtja gostinskih obratov, študija na daljavo in bivanja na stalnem prebivališču v občinah izven glavnih izobraževalnih centrov večini študentske populacije odtegnjene – celoten poziv z našim predlogom prerazporeditve sredstev najdete na povezavi https://tinyurl.com/y4boz7lf .

Denarja za preživetje ni dovolj, socialne stiske pa so velike. Socialni položaj študentov je bil že pred epidemijo izjemno zaskrbljujoč. Po raziskavi Evroštudent VI, ki preverja socio-ekonomski položaj študentov v 28 pretežno evropskih državah, imajo več finančnih težav kot študentje v Sloveniji samo še naši kolegi iz Gruzije. Epidemija COVID-19 je veliki večini študentov odvzela pomemben del dohodka. Številni se danes zato odločajo med nakupom študijske literature in hrano. Z denarjem neporabljenih subvencij za študentske bone bi 13.000 študentom in dijakom iz socialno najbolj ogroženih družin lahko namenili enkratni solidarnostni dodatek v višini 615 €!

Študentska organizacija Slovenije - ŠOS ne naredi dovolj v smeri blažitve perečega socialnega položaja študentov in se, kot je to že v navadi, na situacijo odziva zgolj na deklarativni ravni. Od začetka epidemije je za izredne finančne pomoči namenila manj dodatnih sredstev, kot znaša letni strošek honorarjev in ostalih stroškov predsednika ŠOS Klemna Perana. Že z odpovedjo ali vsaj znižanjem honorarjem in sejninam bi lahko nekoliko pripomogli k ublažitvi socio-ekonomskih problematik.

Že 30 % sredstev ŠOS bi pomenilo dodatnih 615 € izredne pomoči nekaj manj kot 40.000 študentom, kar bi marsikateremu izmed njih bistveno olajšalo sam študij. Pomenljivo je, da študentske organizacije v času epidemije niso organizirale skoraj nobenih aktivnosti, ki bi pripomogle k lažji eksistenci študentske populacije med zdravstveno in ekonomsko krizo, zato se upravičeno sprašujemo, kam smo v tem obdobju namenili okoli 8.000.000 € študentskih sredstev ... V prihodnosti bi bilo smiselno razmisliti tudi o alternativnem financiranju študentske prehrane, denimo v obliki uporabe bonov ali določenih davčnih ugodnosti (dodatno znižana oz. nična stopnja DDV) na živilske in določene higienske izdelke v trgovinah.

Naše zahteve so:

  1. Denar neporabljenih subvencij prehrane v obliki študentskih bonov naj vlada nameni socialno ogroženim študentom.
  2. ŠOS naj si zniža ali zamrzne honorarje in neha izplačevati sejnine, ter sredstva nameni socialno ogroženim.
  3. Študentska prehrana naj se prestrukturira v obliko pomoči, ki ni vezana na to, ali so gostinski obrati odprti.

več v Pozivi in izjave podpore