Prekarnost in delavski boj

RO CEDRA

V času epidemije in karantene, se vsak petek ob 19. uri odvija simbolična protestna akcija #protestzbalkonov. V petek, 17. 4., bo protest posvečen problematiki prekarnosti. CEDRA podpira to politično gesto in se ji pridružuje.

V kapitalističnih družbah je čas po krizi hkrati že tudi čas pred krizo, ki jo bo pandemija bolezni COVID-19 zgolj pospešila in, še pomembneje, poglobila. Že sedaj lahko ugotovimo, da se rešuje najprej in predvsem kapital in njegove profite, nikakor pa ne delovnih ljudi. V družbenih razmerah zaostrovanja razrednega boja so še posebej na udaru periferni segmenti delovne sile, tisti številni delavke in delavci, ki jih pritiski kapitala silijo v nestandardne, prekarne oblike zaposlitev: številni samozaposleni, študenti, agencijski delavci, delavke v maloprodaji, migrantski delavci itd. Mnogi od njih so bili v tem času prvi, ki so zaposlitve izgubili, različni državni solidarnostni mehanizmi pa jih najslabše zajamejo. Prav tako številni prekarno zaposleni so po drugi strani prisiljeni nadaljevati z delom v zanje nevarnih okoliščinah in pod še večjimi pritiski kapitala ali kapitalistične države.

Čeprav gre za ključne delavke in delavce v naših družbah, se to dejstvo ne odraža niti v skrbi za njihovo zdravje niti v kompenzaciji za opravljeno delo. Hkrati kapital v tem trenutku ne želi izgubiti priložnosti za sankcioniranje tistih posameznikov in posameznic, ki si upajo povzdigniti glas in organizirati svoje sodelavke in sodelavce v delavskem boju proti gonji za profiti. Povračilni ukrepi kapitala, ki jih ta prizadeja segmentu delavstva z že tako manjšo strukturno močjo, imajo uničujoče politične posledice, saj jih občuti celotno delavsko gibanje.

Zato mora temeljiti boj organiziranega dela na solidarnostnih principih in povezovanju vseh skupin delavstva. Politični odgovor delovnih ljudi na segmentacijo in hierarhizacijo delovne sile, ki jo vsiljuje kapital, mora biti delavsko organiziranje na razredni ravni. Ozki ekonomistični interesi posameznih skupin delavstva morajo biti preseženi s kolektivnimi organizacijskimi praksami in metodami delavskega organiziranja. Samo tako prenovljeno delavsko gibanje se bo lahko zoperstavilo napadom kapitala.

Stopimo skupaj proti šefom in vladajočemu razredu! Tudi s stavko, če bo treba!

več v Pozivi in izjave podpore