V Izraelu: organiziranje za delavsko moč – združeni delavci proti skrajni desnici

Mednarodna delavnica, Tel Aviv, 9–11. December 2019

RO CEDRA

CEDRA je med 9. in 11. decembrom 2019 sodelovala na mednarodni delavnici v Izraelu (Tel Avivu), ki jo je organizirala Fundacija Rose Luxemburg v Tel Avivu s partnersko organizacijo Social Economic Academy. Njej namen je bil izgradnja mednarodne mreže naprednih in socialističnih delavskih organizatorjev ter organizacij, ki bi med seboj izmenjevali praktične in teoretične izkušnje s področja socialističnega organiziranja, razredne politične strategije ter druge oblike mednarodnega sodelovanja in solidarnosti.

Zaostritev položaja delavskega razreda in povečanje kapitalističnega izkoriščanja je ustvarilo politične in socialne pogoje za mednarodni vzpon skrajne desnice. Tako ni samo v Izraelu z Netanjahujem in Združenih državah Amerike s Trumpom, temveč tudi v Turčiji, Indiji, na Madžarskem, v Braziliji in na Poljskem, vse močnejše pa postajajo skrajno desne politike tudi v Italiji, na Madžarskem, v Rusiji, Nemčiji in nekaterih drugih državah. Ti nastajajoči desni režimi se napajajo iz naraščajočih družbenih konfliktov, ki so posledica kapitalističnih družbenih razmerij. Rešitve ne ponujajo v delavski solidarnosti, temveč, ravno nasprotno, v delitvah delavskega razreda v nacionalizmu, strahu pred manjšinami in migranti ter hkrati povečujejo avtoritarnost kapitalističnih elit.

V času zaostrovanja razrednega konflikta je delavski razred na udaru, a obstajajo primeri, ko je udaril nazaj in pokazal svojo moč. Uspešni delavski upori niso nastali spontano, ampak so rezultat dolgoletnega in sistematičnega političnega organiziranja ter terenskega dela. Prakse se razlikujejo glede na okoliščine, v katerih nastajajo, a se s skupnimi značilnostmi povezujejo v organizacijski pristop – organiziranje za delavsko moč. Prav povezovanje in medsebojna krepitev različnih izkušenj s socialističnim organiziranjem po svetu je bil glavni cilj delavnice.

Na delavnici so svoje praktične izkušnje in politične strategije predstavile naslednje organizacije: Koach La-Ovdim, demokratična delavska organizacija, ki temelji na organizacijskem pristopu in razredni strategiji, Hadash, sindikat socialnih delavcev in sindikat avtobusnih prevoznikov iz Izraela, politično gibanje iz Albanije Organizata Politike in sindikat klicnih centrov iz Albanije, organizacija Pracujuca Chudoba (Revni zaposleni) in delavci metalske industrije iz Slovaške, predstavniki organizacije UNI Global s področja skrbstvenega dela (UNICARE), predstavniki neodvisnih sindikatov, rudarskih sindikatov Ukrajine, Ruske konfederacije dela in medregijskega sindikata “Workers’ Association” (ITUWA), predstavniki United Farm Workers iz ZDA, predstavniki UNI za Urugvaj, ReAct iz Francije, predstavnik COZZ (Organizacijski center za centralno Evropo) iz Češke, Argentine, Čila ter vodja pisarne fundacije Rose Luxemburg v Ženevi, ki pokriva mednarodno sindikalno delovanje. Ves čas delavnice smo s pomočjo Janice Fine in Gordona Laferja osvajali teoretične in praktične osnove organizacijskega pristopa ter oblikovali konkretne načrte za organizacijske kampanje. Na koncu smo se sestali tudi s številni palestinskimi aktivisti in organizatorji ter še posebej poglobljeno delili izkušnje o izzivih boja palestinskega delavstva z generalnim sekretarjem neodvisnih sindikatov in delavskih komitejev Palestine (imajo več kot 50.000 članov) Mahmoudom Ziado v palestinskem mestu Ramala na Zahodnem bregu. Izraelska okupacija Zahodnega brega, Vzhodnega Jeruzalema in Gaze spodkopava možnosti za sindikalno organiziranje. Številni palestinski delavci prehajajo med negotovimi, nizko plačanimi službami in brezposelnostjo. Ključna bo mednarodna delavska podpora na vseh ravneh: ne zgolj za samostojnost Palestine, temveč tudi v podporo palestinskemu delavstvu v razrednem boju.

FOTOGRAFIJE

Kratek video, ki so ga na delavnici posneli tovariši iz organizacije Pracujuca Chudoba (Working Poor [Revni zaposleni]) kot spodbuda za organiziranje slovaških delavcev.

več v Mednarodno sodelovanje