Vpliv tujih multinacionalk na slovenski prostor

Nove prakse in učinki: primer Lidla

Na potek tranzicije v Sloveniji je s svojimi intervencijami močno vplivalo delavsko (sindikalno) gibanje, ki je v prvem desetletju izborilo gradualistični prehod v tranzicijo. Sestavni del slovenskega gradualizma je bil način privatizacije, ki je favoriziral koncentracijo lastništva v rokah rezidentov – pogosto tudi delavcev – in je v devetdesetih letih temeljil na specifičnem načinu financiranja. Z vstopom v EU se je način financiranja spremenil, med in po krizi v letih 2008–2013 pa se je v veliki meri spremenila tudi lastniška struktura. Zanima nas, kako prodor mednarodnega kapitala, ki se je razmahnil v preteklem desetletju, vpliva na položaj delavskega razreda v Sloveniji. Kot študijo primera smo analizirali položaj delavstva v znani multinacionalni diskontni trgovski verigi.

Celoten raziskovalni zvezek je dostopen na povezavi:

Cedra - Vpliv tujih multinacionalk na slovenski prostor

več v Raziskovalni zvezki